Reset và xóa bỏ website hiện tại trên GoDaddy

Bạn đang xây dựng Website trên Godaddy nhưng vô tình do vọc vạch nát trang web khiến bạn không ưng ý nó nữa, bây giờ muốn xóa trang web đó đi thì làm thế nào? Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn Reset và loại bỏ Website hiện tại trên Godaddy WordPress Hosting một cách nhanh chóng.

Lúc này có nghĩa bạn sẽ Reset lại Hosting của mình và xây dựng lại một Website mới hoàn toàn. Tất cả dữ liệu bài viết, hình ảnh… sẽ không còn trên Hosting nữa.

Đầu tiên bạn vào trang quản lý tài khoản trên Godaddy. Tìm đến Sản phẩm của tôi.
Tại phần Lưu trữ web bạn nhấn vào Quản lý như hình dưới
Bạn sẽ Loại bỏ site hiện tại bằng cách nhấn vào nút 3 chấm và chọn Loại bỏ.
Sau đó bạn sẽ xác nhận việc Loại bỏ này bằng cách nhập lại từ “cài lại” và sau đó nhấn Loại bỏ.
Bạn chờ một lát sau quá trình Loại bỏ thành công.

OK, bây giờ bạn có thể cài đặt lại WordPress lên Website và bắt đầu xây dựng lại Webiste mới trên IP mới.

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply